Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Onze school

Wij bieden op basisschool ’t Ven kindgericht onderwijs. Dat is een vorm van persoonlijk leren, waarin elk kind eigenaar is van het eigen leren.
De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door betekenisvolle, levensechte leersituaties thematisch aan te bieden tijdens de Talentmomenten. Kinderen worden uitgedaagd om eigen keuzes te maken en formuleren zichtbare, concrete doelen.
De kinderen ontwikkelen vaardigheden gericht op creatief, kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken en reflecteren.
We bieden onderwijs op maat, waarbij de leerlijnen het uitgangspunt zijn. Er wordt op niveau gewerkt, zowel in jaargroepen als leerjaardoorbrekend.
Dit leerproces ziet er in opbouw als volgt uit:
Spelend leren (1/2), lerend spelen (3/4), lerend onderzoeken (5/6), onderzoekend leren (7/8