Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Passend onderwijs

De wet op passend onderwijs vraagt van ons dat we passende ondersteuning bieden voor ieder kind. Bij Verdi sluiten we niemand buiten en zien we elk kind zoals het is. We werken intensief en proactief samen, intern en extern, om recht te doen aan verschillen en de talenten van elk kind tot ontwik­keling te laten komen.

Met het oog op passend onderwijs werken we vanuit een waarderende cultuur waarin uitgegaan wordt van ieders kwaliteiten en we ons richten op het uitbreiden van successen. Op onze school vinden we het belangrijk om het kind in zijn geheel te zien en te stimuleren in zijn ontwikkeling. Dat doen we tijdens Talentmomenten, door met instructies te differentiëren in aanbod en aanpak en door te werken met methodes die adaptief zijn opgebouwd. Binnen de zorgstructuur op onze school gaan we op zoek naar kansen en mogelijkheden middels groeps- en leerlingbesprekingen tussen door de leerkracht en de intern begeleider. Indien nodig vinden er consultaties plaats waarbij ook een orthopedagoog van Verdi aansluit.

Meer informatie over hoe we op onze school passend onderwijs vormgeven, vind je in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Dit overzicht staat bij documenten op deze website en geeft een beknopt beeld van de ondersteuning die onze school kinderen kan bieden. Vooral als het om specifieke ondersteuningsbehoeften gaat. Of een school voor een kind de juiste plek is, zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken.

 

 

 

 

Ouder- en jeugdsteunpunt 30 06 geeft duidelijkheid over passend onderwijs

Heb je vragen over passend onderwijs, wil je advies of praten met iemand die met je meedenkt? Dan kun je terecht bij de school van jouw kind of bij ouder- en jeugdsteunpunt 30 06. De website is www.ouderjeugdsteunpunt3006.nl.

Op de website vind je informatie over passend onderwijs die toegankelijk, leesbaar en begrijpelijk is. De informatie bestaat vooral uit veelgestelde vragen en antwoorden, voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs. Je vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. En wil je een vraag stellen? Dan kun je contact opnemen met ouder- en jeugdsteunpunt 30 06.