Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

OR – MR – GMR

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school is een geleding die gevraagd en ongevraagd advies uit kan brengen over beleid en besluiten van de school. In een aantal gevallen is instemming vereist van de MR. Zowel ouders als teamleden zijn in de MR vertegenwoordigd. Ouders kunnen via openbare verkiezingen gekozen worden in de MR. De directeur van de school treedt op als vertegenwoordiger van Verdi basisonderwijs en als adviseur. De directeur is dus geen lid van de MR. De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en het MR-reglement, beide te vinden op de website. De vergadering van de MR is openbaar. U bent als ouder altijd van harte welkom. Voor de schooloverstijgende zaken is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. Deze buigt zich over zaken waarbij de meerderheid of alle scholen van Verdi betrokken zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met de MR-leden per mail mrve@verdi.nl

OR

Een vertegenwoordiging van alle ouders vormt, samen met de eventmanager, de OR (ouderraad). Samen zetten zij zich in voor diverse activiteiten. De ouderraad heeft taken zoals het meedenken met en organiseren van diverse activiteiten, zoals bijvoorbeeld de verschillende vieringen, het schoolreisje, de jeugdcarnavalsoptocht en de avondwandelvierdaagse. Voor inlichtingen of vragen kunt u terecht bij de Ouderraadsleden via mail orve@verdi.nl.