Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Samen ondernemend de wereld in!

Op onze school verzorgen wij wereldonderwijs. We creëren met kinderen, leerkrachten, ouders en de omgeving een bruisende leeromgeving waarin we de wereld de klaslokalen in halen. We hebben samen schoolbrede thema’s bepaald, die tweejaarlijks terugkomen, om zo de nieuwsgierigheid te prikkelen van onze leerlingen. Hierbij onderzoeken we échte vraagstukken, daarom maken we ook regelmatig uitstapjes om de wereld zelf te gaan ontdekken.

Kinderen formuleren eigen leervragen, maken keuzes, stellen doelen en ontwikkelen  vaardigheden. Met natuurlijk voor elk kind een stevige basis op gebied van lezen, taal en rekenen.

Heeft u vragen over onze school, dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wilt u meer informatie over onze school? Over bijvoorbeeld het leerlingaantal, mogelijkheden voor opvang, de resultaten van ons onderwijs, tevredenheidspeilingen of ons pedagogisch en onderwijskundig profiel? U kunt dit nalezen op www.scholenopdekaart.nl 

Wij wensen u veel leesplezier!