Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Wie zijn wij

Onze school, een veilige haven om samen te leren!

Op onze school verzorgen wij kindgericht onderwijs. Dat is een vorm van persoonlijk leren. In opbouw ziet het leerproces er als volgt uit:

Spelend leren – > lerend spelen – > lerend onderzoeken – > onderzoekend leren

  • Voor elk kind een stevige basis op gebied van lezen, taal en rekenen.
  • De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld door leersituaties in thema’s aan te bieden.
  • Kinderen formuleren eigen leervragen, maken keuzes, stellen doelen en ontwikkelen vaardigheden.
  • Leerlijnen zijn uitgangspunt in ons onderwijs.

Heeft u vragen over onze school, dan kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Wilt u meer informatie over onze school? Over bijvoorbeeld het leerlingaantal, mogelijkheden voor opvang, de resultaten van ons onderwijs, tevredenheidspeilingen of ons pedagogisch en onderwijskundig profiel? U kunt dit nalezen op www.scholenopdekaart.nl 

Wij wensen u veel leesplezier. En hoewel er in de afgelopen jaren alweer veel veranderd is, wijzen we u toch op dit filmpje van onze school!