Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn als vertegenwoordigers door hun klas. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Zij hebben de rol om erachter te komen wat er leeft in de groepen en wat de kinderen graag anders zien. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. Zo denkt de leerlingenraad o.a. mee over het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein. Ze delen ervaringen van het gebruik van bepaalde methodes of lesmethodieken. Ze hebben inspraak over activiteiten en vieringen die op school plaatsvinden.